2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GSE BAHAR YARIYILI SINAV TAKVİMİ

Yayınlanma Tarihi: 13-04-2020

Üniversitemiz Senatosunun 06.05.2020 Tarih ve 542/03 Sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uzaktan Öğretim Yolu ile Yürütülen Derslerin Ara Sınavları

01.06.2020 – 12.06.2020

Bahar Dönemi Dersler ( Yaz Dönemine Bırakılan dersler Dahil ) ve Yıl İçi Değerlendirmeler

10.02.2020 – 12.06.2020

Tüm Derslerin Yarıyıl sonu 

  Bütünleme Sınavları

22.06.2020 – 03.07.2020
06.07.2020 – 10.07.2020