2019-2020 BAHAR YARI YILINDA KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ SONUCU.

Yayınlanma Tarihi: 06-05-2020

2019-2020 Bahar yarıyılında kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizden  06.04.2020 tarihi 
itibariyle DEBİS üzerinden online başvuru yaparak 19 Nisan 2020 tarihine kadar kayıt dondurma talebinde
bulunanların  başvuruları Enstitümüz Yönetim Kurulunca incelenip uygun görülen kararları ; 
Üniversitemiz Yönetim Kurulunca da  ( 29.04.2020 tarihli ve 1441/7  sayılı )    uygunluğuna karar verilmiştir. 

Hak dondurma başvurusunda bulunan öğrencilerimizin Kabul ya da Red işlemini   öğrencilerimizin kişisel DEBİS sayfasından takip edeceklerdir. 

NOT:  ” 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi için kayıt yenilemediniz ” !! yazısı Hak dondurma işleminizin kabul olduğunu ifade etmektedir.